Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  cchr-hidden-enemy-documentary Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-hidden-enemy-documentary_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-hidden-enemy-documentary_en/vmap.xml /video-playback/cchr-hidden-enemy-documentary_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280/data/www.scientology.tv/cchr-documentary-the-hidden-enemy_he.jpg

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  האויב הסמוי: חשיפת האינטרס הכמוס של הפסיכיאטריה

  בדיקה מדאיגה של איך תעשיית הפסיכיאטריה זממה בהצלחה לחדור לצבא וההשפעות ההרסניות שהיו לה על אנשי הצבא ומשפחותיהם. בסרט כלולים קטעים ארכיוניים שמצביעים על כך שאנשי הצבא נבחרו על-ידי הפסיכיאטריה בתור קבוצת השליטה המושלמת לבצע עליה ניסויים עם תרופות משנות תודעה. אנשי צבא לשעבר ובני משפחותיהם חושפים את השחיתות והסימום המאסיבי שאחראי לשיעור ההתאבדות הגבוה בין החיילים המשוחררים.

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  הזמן ערכת מידע ללא תשלום

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית