Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  fundamentals-of-thought-film Films /video-playback/fundamentals-of-thought-film_en/master.m3u8 /video-playback/fundamentals-of-thought-film_en/vmap.xml /video-playback/fundamentals-of-thought-film_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/fundamentals-of-thought/fundamentals-of-thought-film_he.jpg true

  סיינטולוגיה: יסודות המחשבה

  בספר המוסרט המהפכני הזה, 'סיינטולוגיה: יסודות המחשבה', הפוקוס הוא על הכלים לחיים – התהליכים והעקרונות הבסיסיים שמגדירים את המבנה הבסיסי של איך פועלים החיים. גלה את מה שיש לחיים להציע על-ידי כך שתשיג הבנה מלאה על המיינד, הנפש והחיים. גלה מה מניע את פעולותיך ואת פעולותיהם של אחרים, עם המטרה הסופית של הסרת המחסומים שכולאים את הפוטנציאל הבלתי רגיל שכלוא בתוכך.

  קורס אונליין של 'סיינטולוגיה: יסודות המחשבה'

  התחל קורס אונליין ללא תשלום עכשיו.

  FILM

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית