RealTime

Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  cchr-industry-of-death-documentary Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-industry-of-death-documentary_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-industry-of-death-documentary_en/vmap.xml /video-playback/cchr-industry-of-death-documentary_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/cchr-industry-of-death_he.jpg

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  פסיכיאטריה: תעשיית המוות

  חקירה תקיפה על ההיסטוריה הארוכה והאפלה של הפסיכיאטריה ממקורותיה במוסדות לחולי נפש בגרמניה ועד לעיסוקיה בימינו של לקיחת התנסויות רגילות מחיי היומיום והדבקת תווית של מחלת נפש עליהן. אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, ניצולים ובני משפחתם, מספרים סיפורים מזעזעים על מקרי ההתעללות רבים שהם עברו והפגיעה בציבור התמים בצורה של סימום מאסיבי של ילדים ומבוגרים, אשפוזים כפויים וטיפולים בהלם חשמלי שהם צורה של עינויים, והכול למטרות רווח.

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  הזמן ערכת מידע ללא תשלום

  קטעי וידיאו קשורים

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית