Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  scientology-principles-pgm-1 Films /video-playback/scientology-principles-pgm-1_en/master.m3u8 /video-playback/scientology-principles-pgm-1_en/vmap.xml /video-playback/scientology-principles-pgm-1_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/Principles-of-Scientology_he.jpg true

  עקרונות של Scientology

  Scientology, שנוהגים לפיה בכל רחבי העולם, היא בראש ובראשונה דת מעשית שעוזרת לספק תשובות ופתרונות לבעיות אמיתיות של החיים. כאן יש מבוא לאמונות הבסיסיות ולעיסוקים המעשיים של דת ה-Scientology שמתעוררים לחיים בצורה חזותית, כולל מרכיבי המפתח ליחסים בין-אישיים, איך לחזות התנהגות אנושית, ומבוא לייעוץ רוחני של Scientology.

  מהי סיינטולוגיה?

  הזמן את החוברת 'תיאור של סיינטולוגיה' ללא תשלום

  FILM

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית