RealTime

Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  cchr-marketing-of-madness_documentary Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-marketing-of-madness_documentary_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-marketing-of-madness_documentary_en/vmap.xml /video-playback/cchr-marketing-of-madness_documentary_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/cchr-marketing-of-madness_he.jpg

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  שיווק הטירוף: האם כולנו בלתי שפויים?

  הסרט התיעודי הזה שרואה את הנולד מפרט איך תעשיית הפסיכיאטריה מנסה לחדור כמעט לכל היבט של החיים באמריקה. עם ההקלות בתקנות הפרסום, הפסיכיאטריה הצטרפה לחברות התרופות כדי לשווק תרופות ישירות לצרכנים עבור מחלות שהם המציאו בפגישות שיווק. כאשר משכנעים את הציבור שיש להם, לילדיהם ואפילו לתינוקות שלהם מחלת נפש כדי לרשום להם תרופות, מסתבר שזה מאוד רווחי עבור הפסיכיאטרים, משווקי תרופות ואפילו רגולטורים ממשלתיים.

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  הזמן ערכת מידע ללא תשלום

  קטעי וידיאו קשורים

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית