Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  non-e-ad-season-4-with-freedom-long-version /video-playback/non-e-ad-season-4-with-freedom-long-version_he/master.m3u8 /video-playback/non-e-ad-season-4-with-freedom-long-version_he/vmap.xml /video-playback/non-e-ad-season-4-with-freedom-long-version_he/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/season-4/season-4-thumbnail_en.jpg

  הורד את האפליקציות

  סדרה מקורית

  פרומו לעונה החדשה בערוץ ה-Scientology

  ערוץ ה-Scientology זמין בכל הפלטפורמות הגדולות

  התקן את האפליקציה על מסך הטלוויזיה הגדול שלך

  התקן את האפליקציה על המכשיר הנייד שלך