Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  the-way-to-happiness-film The Way to Happiness /video-playback/the-way-to-happiness-film_en/master.m3u8 /video-playback/the-way-to-happiness-film_en/vmap.xml /video-playback/the-way-to-happiness-film_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280/data/www.scientology.tv/the-way-to-happiness/the-way-to-happiness-film-title.jpg?_fa

  הדרך אל האושר

  הסרט, שמבוסס על ספר בעל אותו שם, 'הדרך אל האושר' מאת ל. רון האברד, הוא המדריך המהולל לחיים טובים יותר שעורר תנועה עולמית. יש כאן את כל עשרים ואחד הכללים שמופיעים בספר, לרבות "אהוב ילדים ועזור להם", "טפל בעצמך" ו-"כבד את הוריך ועזור להם", שמתעוררים לחיים בסיפורים דרמתיים ומעוררי השראה. גלה במה אנשים בכל רחבי העולם משתמשים בחיי היומיום שלהם כדי לבנות מערכות יחסים יותר יציבות ומספקות עם בני משפחה, חברים ועמיתים.

  מהי 'הדרך אל האושר'?

  התחל להפיץ אושר בביתך, במקום עבודתך או בקהילתך.

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית