Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  סדרה מקורית

  סדרה שמציגה את התצפיות העיקריות ואת התגליות החלוציות של ל. רון האברד.

  פרקים חדשים • ימי חמישי 20:00
  פרקים חדשים • ימי שישי 20:00
  יום / השעה שמוקרן ב-:

  יעדי ה-Scientology

  מהי Scientology?

  תיאור של Scientology

  האישיות האנטי-חברתית / האישיות החברתית

  האם ניתן להיות מאושר?

  גם לאנשים ישרים יש זכויות

  הסיפור האמיתי של Scientology

  חוק הצד השלישי

  הפילוסופיה שלי

  שלמות אישית

  מהי גדולה?

  פרקים חדשים • ימי חמישי 20:00
  פרקים חדשים • ימי שישי 20:00
  יום / השעה שמוקרן ב-:

  ספריית ל. רון האברד מציגה

  סדרה שמתארת את התצפיות העיקריות ואת התגליות החלוציות של ל. רון האברד על המיינד האנושי ומאמרים נצחיים אחרים שמקבלים חיים ומסופרים מתוך כתביו של המחבר עצמו. הבחנות הסופר כוללות את מחשבותיו על יושר ושלמות אישית. למד איך אמונתו העמוקה – שחייבים לחלוק את הידע והחוכמה המצטברים של האדם לטובת כל המין האנושי – הובילה לכך שהוא ייסד את Scientology, הדת העצמאית הצעירה ביותר בעולם.

  סרטים

  צפה

  האם ניתן להיות מאושר?

  נכתב ומסופר על-ידי ל. רון האברד

  צפה

  הפילוסופיה שלי

  מאת ל. רון האברד

  צפה

  הסיפור האמיתי של Scientology

  מאת ל. רון האברד

  צפה

  שלמות אישית

  מאת ל. רון האברד

  צפה

  מהי גדולה?

  מאת ל. רון האברד

  צפה

  חוק הצד השלישי

  מאת ל. רון האברד

  צפה

  גם לאנשים ישרים יש זכויות

  מאת ל. רון האברד

  צפה

  האישיות האנטי-חברתית / האישיות החברתית

  נכתב על-ידי ל. רון האברד

  צפה

  מהי Scientology?

  נכתב על-ידי ל. רון האברד

  צפה

  תיאור של Scientology

  נכתב על-ידי ל. רון האברד

  צפה

  יעדי ה-Scientology

  אחד מכמה כתבים מהפכניים של ל. רון האברד, מומחש בסרט.

  הורדה

  צפה בכל התוכניות

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית