Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  the-problems-of-work_tv-program Films /video-playback/the-problems-of-work_tv-program_en/master.m3u8 /video-playback/the-problems-of-work_tv-program_en/vmap.xml /video-playback/the-problems-of-work_tv-program_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280/data/www.scientology.tv/problems-of-work/the-problems-of-work-film_he.jpg true

  בעיות העבודה: יישום סיינטולוגיה בעולם העבודה היומיומי

  פרזנטציה חזותית מרתקת המבוססת על ספרו של ל. רון האברד, 'בעיות העבודה: יישום סיינטולוגיה בעולם העבודה היומיומי', מפרטת את הגילויים פורצי הדרך, כולל העקרונות והחוקים שחלים על כל פעילות ועל כל בעיה בעבודה. מאחר שאנחנו מבלים 70 אחוז מזמננו בעבודה, קשיים בעבודה יכולים להשפיע על כל היבט של חיינו. בסרט הזה יש לא רק טכנולוגיה להביא יציבות למקום העבודה, אלא את התהליכים המהפכניים להשיב את ההנאה עצמה לכל החיים.

  קורס אונליין של ׳בעיות העבודה׳

  התחל קורס אונליין ללא תשלום עכשיו.

  GCUI_SCNTV:SERIES-NAME-FILMS

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית