RealTime

Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  cchr-age-of-fear Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-age-of-fear_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-age-of-fear_en/vmap.xml /video-playback/cchr-age-of-fear_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/cchr-documentary-age-of-fear_he.jpg

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  עידן הפחד: משטר האימה של הפסיכיאטריה

  תיעוד היסטורי שעוקב אחר ההתפתחות של הפסיכיאטריה, החל מההתחלה הגסה שלה והניסויים הקטלניים שלה על בני אדם ועד לזוועות השיטתיות בשם המדע שבסופו של דבר היו הבסיס לזוועות הכי גדולות שלהם במהלך השואה שביצעו הנאצים. מלומדים, וגם ניצולים של ההתעללות הממסדית של הפסיכיאטריה בימינו, חושפים את כל הסכנות הממושכות שהתעשייה הפסיכיאטרית מציבה באמצעות הסימום המאסיבי של ילדים ומבוגרים, טיפולים בהלם חשמלי וטיפולים פסיכיאטריים אחרים.

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  הזמן ערכת מידע ללא תשלום

  קטעי וידיאו קשורים

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית