Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  cchr-making-a-killing-documentary Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/vmap.xml /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280/data/www.scientology.tv/cchr-documentary-making-a-killing_he.jpg

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  רווח קטלני: הסיפור שלא סופר על סימום פסיכוטרופי

  מבט מעמיק לתוך מה שנקרא "הברית המושחתת" בין תעשיית הפסיכיאטריה, חברות התרופות ורגולטורים בממשלה. למרות עשרות שנים של טרגדיות ואינספור מיתות שנגרמו על-ידי תרופות פסיכוטרופיות, הן משווקות ליותר ויותר אמריקאים במטרה לקבל רווחים עצומים. אנשי מקצוע בתחום רפואת הנפש וקורבנות של סימום פסיכוטרופי חושפים את טקטיקות השיווק הנפוצות ומאשימים את התעשייה בכך שהיא יודעת טוב מאוד את הסכנות מהתרופות האלה.

  ועדת האזרחים לזכויות האדם

  הזמן ערכת מידע ללא תשלום

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית