RealTime

Muted
  LIVE
  KOMMER HÄRNÄST
  Avbryt
  DU TITTAR I:
  arrow SPRÅK: AV
  DU TITTAR I:
  cchr-making-a-killing-documentary Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/vmap.xml /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/cchr-documentary-making-a-killing_sv.jpg

  KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  Mördande vinst: Vad du inte vet om psykofarmaka

  En ingående titt på vad som har kallats en ”ohelig allians” mellan den psykiatriska industrin, läkemedelsföretag och tillsynsmyndigheter. Trots decennier av tragedier och ett oräkneligt antal dödsfall som orsakats av psykofarmaka marknadsförs de till alltfler amerikaner för att göra stora vinster. Yrkesmän inom psykvården och offer för psykofarmaka avslöjar de vanliga marknadsföringstaktikerna och anklagar industrin för att vara fullt medveten om farorna med dessa droger.

  Kommittén för Mänskliga Rättigheter

  Beställ ett kostnadsfritt informationspaket

  RELATERADE VIDEOR

  KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

  Originalserier