RealTime

Muted
  LIVE
  NESTE INNSLAG
  Annuller
  DU SER I:
  arrow SPRÅK: AV
  DU SER I:
  cchr-making-a-killing-documentary Citizens Commission on Human Rights /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/master.m3u8 /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/vmap.xml /video-playback/cchr-making-a-killing-documentary_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/cchr-documentary-making-a-killing_no.jpg

  CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

  Et Dødelig Levebrød: Hva Du Ikke Vet om Psykofarmaka

  Et dyptgående innblikk i det som har blitt kalt en «ugudelige forbindelse» mellom den psykiatriske industrien, de farmasøytiske selskapene og tilsynsmyndighetene. Til tross for årtier med tragedier og utallige dødsfall forårsaket av psykotrope medikamenter, blir de markedsført til stadig større antall amerikanere til gagn for enorm profitt. Fagfolk innen psykisk helse og ofre for psykiatrisk neddoping avslører de vanlige markedsføringtaktikkene og beskylder industrien for å være vel vitende om farene ved disse medikamentene.

  Citizens Commission on Human Rights

  Bestill en gratis Informasjonspakke

  RELATERTE VIDEOER

  CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

  DU LIKER KANSKJE OGSÅ

  Originalserie