RealTime

Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  psa-hr-23_60sec human-rights-psa /video-playback/psa-hr-23_60sec_en/master.m3u8 /video-playback/psa-hr-23_60sec_en/vmap.xml /video-playback/psa-hr-23_60sec_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/shared/web/assets/videos/master_thumbs/yhri_psa23_en.jpg

  23. זכויות עובדים

  זכות האדם מס' 23: לכל אחד שהגיע לגיל המתאים יש את הזכות להחזיק במשרה, לקבל שכר הוגן עבור עבודתו, ואת הזכות להצטרף לאיגוד עובדים. כדי להעלות בקנה מידה נרחב את המודעות ל-30 הזכויות שלא ניתן לשלול מהאדם כפי שהן מוצהרות ב-'הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם', ארגון ה-Scientology נתן חסות להפקה של סדרה תואמת של תשדירי שירות שמסבירים את הזכויות האלה.

  כל אחד מהם מיועד לספק לצעירים הבנה עמוקה על עיקרון יסוד שקיים בכל חברה חופשית, כדי שדור המחר לא יצטרך לחזור על השגיאות של קודמיו.

  הזמן חוברת

  הסיפור של זכויות האדם

  סרטי וידיאו קשורים

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית