RealTime

Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  psa-hr-27_60sec human-rights-psa /video-playback/psa-hr-27_60sec_en/master.m3u8 /video-playback/psa-hr-27_60sec_en/vmap.xml /video-playback/psa-hr-27_60sec_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/shared/web/assets/videos/master_thumbs/yhri_psa27_en.jpg

  27. זכויות יוצרים

  זכות האדם מס' 27: לכל אחד, כולל קבוצות, יש את הזכות להיות הבעלים של היצירות האומנותיות והכתבים האומנותיים שלו, ולהיות בעל הזכות הבלעדית ליצירת עותקים ולהפצה. כדי להעלות בקנה מידה נרחב את המודעות ל-30 הזכויות שלא ניתן לשלול מהאדם כפי שהן מוצהרות ב-'הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם', ארגון ה-Scientology נתן חסות להפקה של סדרה תואמת של תשדירי שירות שמסבירים את הזכויות האלה.

  כל אחד מהם מיועד לספק לצעירים הבנה עמוקה על עיקרון יסוד שקיים בכל חברה חופשית, כדי שדור המחר לא יצטרך לחזור על השגיאות של קודמיו.

  הזמן חוברת

  הסיפור של זכויות האדם

  סרטי וידיאו קשורים

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית