Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  vfh-series-battle_30sec_dont-miss voices-for-humanity /video-playback/vfh-series-battle_30sec_dont-miss_en/master.m3u8 /video-playback/vfh-series-battle_30sec_dont-miss_en/vmap.xml /video-playback/vfh-series-battle_30sec_dont-miss_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/voices-for-humanity/season-4/season-4-series-promo-voices-for-humanity-thumbnail_he.jpg

  קולות למען האנושות (טריילר)

  הצטרף לאנשים שעושים שינוי מכל הדתות, התרבויות והאומות כשהם מעניקים עזרה לקהילותיהם באמצעות התוכניות ההומניטריות בחסות Scientology. מדרום הסהרה באפריקה ועד לוס-אנג׳לס, קליפורניה וכל הנקודות שביניהם, הם מפיצים את המסר של זכויות האדם, מחנכים קהילות על הסכנות של סמים, נלחמים בהתעללות פסיכיאטרית ומספקים סיוע בשעת אסון. קולותיהם יוצרים השפעה חיובית ואלה התיאורים שלהם ממקור ראשון על העוצמה של התמדה במאבק למען המטרה שלהם.

  מהי סיינטולוגיה?

  הזמן את החוברת 'תיאור של סיינטולוגיה' ללא תשלום

  הורדה

  צפה בכל התוכניות

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית