Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  vfh-naseema-qureshi_30sec_all-week-rr voices-for-humanity /video-playback/vfh-naseema-qureshi_30sec_all-week-rr_en/master.m3u8 /video-playback/vfh-naseema-qureshi_30sec_all-week-rr_en/vmap.xml /video-playback/vfh-naseema-qureshi_30sec_all-week-rr_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/voices-for-humanity/season-4/voices-for-humanity-naseema-qureshi-trailer_he.jpg

  נסימה קרשי (טריילר)

  נסימה קרשי פועלת כדי לגשר על ההבדלים בין קבוצות דתיות בסרי לנקה.

  מהי 'הדרך אל האושר'?

  התחל להפיץ אושר בביתך, במקום עבודתך או בקהילתך.

  הורדה

  צפה בכל התוכניות

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית