RealTime

Muted
  שידור חי
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  lrh-article-aims-of-scientology_article lrh-library-presents /video-playback/lrh-article-aims-of-scientology_article_he/master.m3u8 /video-playback/lrh-article-aims-of-scientology_article_he/vmap.xml /video-playback/lrh-article-aims-of-scientology_article_he/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/l-ron-hubbard/lrh-article-aims-of-scientology_he.jpg true

  יעדי ה-Scientology

  'יעדי ה-Scientology' הוא חיבור על יסודות הדת שמתאר את השאיפות של הדת עבור יחידים והחברה כדי להתקדם למצבים גבוהים יותר של התקיימות – ״תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות, ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר״.

  מהי סיינטולוגיה?

  הזמן את החוברת 'תיאור של סיינטולוגיה' ללא תשלום

  קטעי וידיאו קשורים

  הורדה

  צפה בכל התוכניות

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית