Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  tools-for-life Films /video-playback/tools-for-life_en/master.m3u8 /video-playback/tools-for-life_en/vmap.xml /video-playback/tools-for-life_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/tools-for-life-poster_he.jpg true

  כלים של Scientology לחיים

  מצגת זו מהווה מבוא לעקרונות הבסיסיים של Scientology הנמצאים ב-׳ספר-העזר של סיינטולוגיה', שמתעוררים לחיים ב-19 פרקים נפרדים. יש בה כלים מעשיים שכל אחד יכול ללמוד ולהשתמש בהם כדי להתגבר על בעיות, כדי לחיות חיים מאושרים יותר וכדי לשפר את חייהם של האנשים סביבו. פרקי הסרט מציגים נושאים כגון: מרכיבי ההבנה, טכנולוגיית הלמידה, נישואין, ילדים, שלמות אישית ויושר, יסודות ההתארגנות, יעדים ושאיפות, איך לפתור קונפליקטים ועוד.

  קורסים של Scientology באינטרנט

  התחל קורס אונליין ללא תשלום עכשיו.

  FILM

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית