Muted
  LIVE
  ZO METEEN
  Annuleren
  JE KIJKT IN:
  arrow TAAL: UIT
  JE KIJKT IN:
  Original Series

  De baanbrekende geschriften van L. Ron Hubbard, verduidelijkt op film.

  De Doeleinden van Scientology

  Wat is Scientology?

  Een Beschrijving van Scientology

  De Antisociale Persoonlijkheid / De Sociale Persoonlijkheid

  Is het mogelijk Gelukkig te zijn?

  Ook Eerlijke Mensen hebben Rechten

  Het Ware Verhaal van Scientology

  De Wet van de Derde Partij

  Mijn Filosofie

  Persoonlijke Integriteit

  Wat is Grootheid?

  L. Ron Hubbard Library Presents

  Een original series waarin de belangrijkste observaties en baanbrekende ontdekkingen van L. Ron Hubbard over het menselijk verstand en andere tijdloze artikelen, beeldend tot leven worden gebracht en worden ingesproken vanuit het eigen werk van de schrijver. Inzichten van de schrijver bestaan ook uit zijn reflecties over eerlijkheid en persoonlijke integriteit. Ontdek hoe zijn diepgewortelde overtuiging – dat de vergaarde kennis en wijsheid van de Mens moet worden gedeeld ten behoeve van de hele mensheid – ertoe leidde dat hij Scientology stichtte, ’s werelds jongste grote religie.

  FILMS

  KIJK

  Is het mogelijk Gelukkig te zijn?

  Wat is de werkelijke bron van geluk en hoe kun je de obstakels overwinnen die in de weg staan om het te bereiken? L. Ron Hubbards Is het Mogelijk Gelukkig te Zijn? geeft het antwoord op die vraag. Dit is het enige essay dat meneer Hubbard ooit heeft opgenomen. Het werd oorspronkelijk voorgedragen op de radio en wordt nu tot leven gebracht op film met zijn eigen stem.

  KIJK

  Mijn Filosofie

  “Ik help anderen graag en ik reken het tot mijn grootste genoegens in het leven om te zien hoe iemand zichzelf bevrijdt van de schaduwen die zijn leven versomberen.” L. Ron Hubbards Mijn Filosofie brengt zijn diepe persoonlijke overtuiging aan het licht dat hoewel er mensen zijn die de waarheid corrumperen, wijsheid met de hele mensheid gedeeld moet worden.

  KIJK

  Het Ware Verhaal van Scientology

  Verwarring, ontsteltenis, chaos en vernietiging. Door deze storende elementen in de maatschappij kan de wereld overweldigend aanvoelen en kan het lijken alsof die vol gevaar is. L. Ron Hubbards Het Ware Verhaal van Scientology is een onthullend essay over de filosofie die een wereldwijde beweging begon en over de motieven van de machtige krachten die profiteren van het verdraaien van de waarheid.

  KIJK

  Persoonlijke Integriteit

  Eer. Waarheid. Edelmoedigheid. In dit doorslaggevende essay gaat L. Ron Hubbard verder dan het voor de hand liggende om de ware betekenis van integriteit uit te leggen, en te onthullen dat “Wat waar is voor jou, is wat jijzelf hebt waargenomen.” Meneer Hubbard legt uit waarom de moed en het vertrouwen hebben om te observeren en om te geloven in je eigen persoonlijke waarheid zo belangrijk is voor je eigen integriteit.

  KIJK

  Wat is Grootheid?

  Conflict of tolerantie, samenwerking of verzet, liefde of haat – dat zijn de vragen die zowel op het dagelijkse leven als op internationale zaken betrekking hebben. Wanneer iemand wordt blootgesteld aan haat, hoe waarborgt hij dan zijn eigen geluk? In antwoord op die vraag is er L. Ron Hubbards tijdloze artikel, Wat is Grootheid?

  KIJK

  De Wet van de Derde Partij

  Wat is het enige, verborgen element achter elk conflict – of dat nu twisten zijn tussen familieleden, of oorlogen tussen landen? De Wet van de Derde Partij presenteert L. Ron Hubbards fascinerende analyse van de verborgen oorzaak van conflicten en hoe je die precies kunt identificeren.

  KIJK

  Ook Eerlijke Mensen hebben Rechten

  “De Mens kan niet vrij zijn zolang hij leeft tussen mensen die slaaf zijn van hun eigen doodsangst.” In zijn revolutionaire essay onderzoekt L. Ron Hubbard de aard van vrijheid en de voortdurende strijd tussen diegenen die haar proberen te bereiken en diegenen die haar trachten te vernietigen om er hun voordeel mee te behalen.

  KIJK

  De Antisociale Persoonlijkheid / De Sociale Persoonlijkheid

  In een tijd van groeiende verdeeldheid, begint het bestrijden van de haters, fanatici en leugenaars in de wereld, met hun identificatie. In deze film wordt een krachtige verhandeling van L. Ron Hubbard getoond over de destructieve aard van de Antisociale Persoonlijkheid en het belang van de Sociale Persoonlijkheid in het beschermen van de samenleving – en hoe je de eigenschappen van elk van hen kunt herkennen.

  KIJK

  Wat is Scientology?

  In dit doordringende en openhartige essay beantwoordt L. Ron Hubbard niet alleen de vraag, “Wat is Scientology?”, maar beschrijft hij ook nauwkeurig de noodzaak voor spirituele technologie. “Met Scientology in jouw handen kun je jezelf opnieuw creëren, en kun je je lot en geluk opnieuw creëren, en kun je met een nieuw leven herrijzen uit de as van wandaden.”

  KIJK

  Een Beschrijving van Scientology

  Scientology is een religie die niet gebaseerd is op geloof, maar in plaats daarvan op de praktische toepassing van een exacte technologie. In dit gezaghebbende essay onthult L. Ron Hubbard de oorsprong van Scientology en geeft hij een beknopt overzicht van de vele manieren waarop spiritueel verval zich als lichamelijke achteruitgang kan voordoen, waarbij hij verklaart: “Het enige echte therapeutische middel in dit universum is het spirituele wezen.”

  KIJK

  De Doeleinden van Scientology

  De Doeleinden van Scientology is een fundamenteel essay waarin het doel van de religie voor individuele mensen en voor de samenleving om vooruit te gaan naar hogere niveaus, uiteen wordt gezet: “Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te hebben, en waar de Mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen.”

  DOWNLOAD
  Bekijk alles

  AANBEVOLEN VOOR JOU

  ORIGINAL SERIES