Muted
  KOMMER HÄRNÄST
  Avbryt
  DU TITTAR I:
  arrow SPRÅK: AV
  DU TITTAR I:
  L. Ron Hubbard Library Presents
  Ärliga människor har också rättigheter
  lrh-article-honest-people-have-rights-too_article lrh-library-presents /video-playback/lrh-article-honest-people-have-rights-too_article_sv/master.m3u8 /video-playback/lrh-article-honest-people-have-rights-too_article_sv/vmap.xml /video-playback/lrh-article-honest-people-have-rights-too_article_sv/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/l-ron-hubbard/lrh-article-honest-people-have-rights-too_sv.jpg true