Muted
  KOMMER HÄRNÄST
  Avbryt
  DU TITTAR I:
  arrow SPRÅK: AV
  DU TITTAR I:
  Voices for Humanity
  Ingrida Lingyte
  vfh-ingrida-lingyte voices-for-humanity /video-playback/vfh-ingrida-lingyte_en/master.m3u8 /video-playback/vfh-ingrida-lingyte_en/vmap.xml /video-playback/vfh-ingrida-lingyte_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/voices-for-humanity/season-4/voices-for-humanity-ingrida-lingyte_sv.jpg true